Frågor & svar

Hur omfattande ska rengöringen av boxarna för gästuppstallning vara?

Det ska vara synligt rent. Boxen får inte innehålla synlig gödsel, använt strömedel, foderrester eller smuts som kan komma av att hästarna kliat sig på inredningen.

Du ska desinficera de ytor som det är stor risk att hästen kommer i kontakt med via mun och näsborrar, exempelvis boxgaller.

Om det finns misstanke om att en häst med smittsam sjukdom använt en box ska hela boxen rengöras, desinficeras och ges möjlighet att torka upp. Vid epizootisjukdom, eller salmonella som lyder under zoonoslagen, ska du naturligtvis följa instruktionerna i Jordbruksverkets saneringsplan.

 

Hur gör man rent efter att ha tömt boxen på gammalt strömedel med mera?

Sopa släta, hela ytor noggrant.

Skrubba eller skrapa bort smuts och eventuell dynga. Det går naturligtvis också att använda högtrycks- eller ångtvätt men tänk då på att ytorna behöver torka.

Desinficera med till exempel hand- eller ryggspruta. Dimning kan också vara ett alternativ vid mer omfattande desinfektion. Under förutsättning att inte hästar med konstaterad eller misstänkt smitta har vistats i boxen kan ångtvätt vid minst 180 grader vara tillräckligt. Observera att en bra grundrengöring är en förutsättning för att desinfektionen ska vara meningsfull.

 

Kan jag vara säker på att boxen är smittfri när den är rengjord och desinficerad?

Rengöring och desinfektion garanterar inte att boxen blir smittfri. Däremot minskar riskerna för smitta betydligt. De rekommendationer som ges här gäller för tävlingshästar. Högre krav bör ställas vid sanering efter uppstallning av sjuka hästar.

 

Viktigt med god hygien

Kraven på god hygien på tävlingsplatsen skärps i föreskrifterna om träning och tävling med djur som gäller från sommaren 2010. Genom god hygien kan vi förhindra att sjukdomar sprids mellan hästar och mellan hästar och människor. Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett reellt hot mot möjligheterna att behandla människor och djur.

Tävlingsarrangören ska se till att:

  • de inhysningssystem som används i samband med tävlingen inte innehåller gammalt strömedel, foderrester och gödsel.
  • utrymmen och boxar som används för gästuppstallning är rengjorda och desinficerade innan de tas i bruk.
  • eventuella skydd som har direkt kontakt med djuren rengörs och desinficeras mellan varje gång de används.
  • de gästande djuren inte kommer åt vattenkoppar och krubbor i permanenta stallar.
  • det finns varmvatten och tvål för handtvätt för dem som hanterar djuren.